Sd de WPW. Cal recordar que...

- El WPW pot simular un infart de miocardi,

Mateix cas amb i sense preexcitació.

o pot emmascarar-lo.

Necrosi inferior i anterior que queda emmascarada per l'aparició d'una preexcitació (cas no confirmat).

 

- El BBDFH, BBEFH i l'HVD es poden confondre amb un WPW.

BBEFH que simula un WPW.


(WPW tipus C) anterior ---------- índex ---------- següent (PR curt)