Sd de WPW tipus C

Onda d negativa a les derivacions laterals esquerres (Q a V5 i V6).

(Malauradament no he pogut trobar un exemple d'aquest tipus)

La presència de més d'un patró en un mateix pacient suggereix l'existència de varies vies de conducció accessòries.


(WPW tipus B) anterior ---------- índex ---------- següent (Sd de WPW. Cal recordar que...)