Sd de WPW tipus B

Deflexió inicial negativa predominant a V1 i V2 (QS a V1 i V2 i R a V5 i V6). L'onda d reflecteix l'activació primerenca del ventricle dret anterosuperior.


(WPW tipus A) anterior ---------- índex ---------- següent (WPW tipus C)