Síndrome de Wolff-Parkinson-White

És una síndrome electrocardiogràfica caracteritzada per un interval PR curt (< 0.12 seg), un complex QRS prolongat (> 0.12 seg), una onda d i com a norma un interval PJ normal.
Quasi sempre hi ha canvis secundaris del segment ST i de l'onda T, així com un cert augment dels voltatges del QRS.
L'onda d i l'augment de l'amplitud del QRS es produeix a costa del segment PR, però sense variacions en l'interval PJ.


WPW intermitent que permet veure la diferència entre el QRS normal i el que presenta una preexcitació.


(DICI) anterior ---------- índex ---------- següent (WPW tipus A)