Taquicàrdia de la unió aurículo-ventricular reentrant

Es deu a l'existència d'un mecanisme de reentrada intranodal (o proper al nòdul aurículo-ventricular).

S'inicia amb un impuls prematur i finalitza amb una pausa.

Els complexos QRS tenen una durada i una morfologia supraventricular (complexos estrets si no hi ha un BBFH previ o depenent de l'alta freqüència).

El ritme és regular amb una freqüència entre 120 i 250 x'.

Generalment les ondes P no es poden identificar encara que es poden veure al començament del segment ST (pseudoonda "r" a aVR i a V1 i/o pseudoonda "s" a la cara inferior).

Malalta de 57 anys amb HTA. Presenta una TUAV per reentrada nodal a 150 x' (L'EEF va evidenciar una taquicàrdia intranodal tipus comú). Les ondes P s'evidencien clarament dins el segment ST.

Mateixa malalta del cas anterior. Es pot veure com un dels seus episodis de TUAV finalitza amb una pausa.

Malalta de 40 anys. Presenta una TUAV per reentrada nodal a 180 x' (L'EEF va evidenciar una taquicàrdia intranodal tipus comú). Les ondes P només es veuen clarament a V1.

Malalta de 67 anys amb HTA. Presenta una TUAV per reentrada nodal a 190 x' (L'EEF va evidenciar una taquicàrdia intranodal per reentrada). Les ondes P no s'identifiquen.


(IPUAV) anterior ---------- índex ---------- següent (TPSV)