Trastorns del ritme cardíac (arítmies)

Per l'anàlisi d'un trastorn del ritme cardíac ens caldrà:
Un traçat amb un mínim de qualitat i una tira llarga de DII i V1 (encara que això, que surt a tots els llibres, no sempre és possible a les consultes ambulatòries amb sobrecàrrega assistencial).
Un compàs i en el seu defecte (o si l'hem perdut en mig de la paperassa) un bocí de paper, per mesurar i comparar distàncies.
Tenir tota la informació clínica del malalt i els ECG previs (si es dóna el cas) per poder comparar-los.

El "truc" per diagnosticar bé una arítmia es basa en el reconeixement i l'anàlisi de les activitats auricular i ventricular, i si existeix, quina relació tenen.

El traçat haurà de dur el nom i l'edat del o la malalt/a, i la data de realització. Sense aquests paràmetres el traçat por perdre tota la seva utilitat i l'error pot ser enorme.


(Q no patològica) anterior ---------- índex ---------- següent (Rítme sinusal)