Taquicàrdia paroxística supraventricular (TPSV)

Quan no es pot realitzar un diagnòstic exacte perquè l'anàlisi de l'onda P no és possible (bé perquè aquesta està inclosa dins el complex QRS o l'onda T, o bé perquè el traçat és defectuós), hem d'utilitzar el terme de taquicàrdia paroxística supraventricular. Aquest terme designa un grup de taquicàrdies amb complexos QRS estrets (sempre que no hi hagi un blocatge de branca previ, o es produeixi una conducció aberrada durant les mateixes).

Trobarem una taquicàrdia regular a 150-200 x' amb QRS estret on no podrem identificar l'onda P. El tipus més freqüent correspon a la taquicàrdia de la unió auriculo-ventricular reentrant.

Malalt de 67 anys amb història de taquicàrdies paroxístiques (no estudiades amb EEF). Es registra una taquicàrdia regular a 180 x' amb QRS estret on no es pot identificar l'onda P.

Malalta de 15 anys amb història de taquicàrdies paroxístiques. L'estudi amb Holter va registrar pautes curtes de TPSV. Es mostra el final d'un d'aquests episodis. L'estudi electrofisiològic va identificar una doble via nodal i es va poder desencadenar una taquicàrdia per reentrada nodal. També es va poder induir una taquicàrdia auricular perisinusal. Es va realitzar una ablació efectiva a les dos zones esmentades.


(TUAV) anterior ---------- índex ---------- següent (BAV)