Taquicàrdia auricular reentrant

S'inicia amb un impuls auricular prematur i finalitza amb una pausa.
Té una freqüència d'entre 120 i 250 x' amb conducció auriculoventricular 1:1.
Les ondes P tenen un morfologia diferent a la de la P sinusal, sent generalment positives a DI i DII i negatives a aVR.
L'interval PR és normal, encara que pot ser difícil mesurar-lo si l'onda P està superposada a l'onda T precedent.
L'interval RP sol ser superior a l'interval PR.
Els complexos QRS poden ser normals o presentar una conducció aberrada.

Traçat continu d'un registre amb Holter que mostra una TA a 150 x' que s'inicia amb un impuls auricular prematur (P') i que finalitza amb una pausa (*). A la tira inferior s'aprecia un impuls auricular prematur (punta de fletxa) que es bloqueja i en aquest cas no inicia un nou episodi de TA.

Els casos en els que es registren paroxismes curts separats per batecs sinusals reben el nom de taquicàrdia auricular repetitiva.

En en aquest cas es registren paroxismes curts iniciats per un impuls auricular prematur, i separats per batecs sinusals (punta de fletxa).


(RAxFE) anterior ---------- índex ---------- següent (TA amb BAV)