Taquicàrdia auricular a 150 x' amb BAV 2:1 durant tot el registre al pla frontal i una part del registre al pla horitzontal. A l'inici del registre al pla horitzontal i a partir del 3r QRS a V4-6, s'evidencia un BAV de 2n grau tipus I (fenomen de Wenckebach). El 6è i 8è QRS a V4-6 presenten una conducció aberrada.
En aquest cas l'activitat auricular només es veu clarament de V1 a V3, simulant al pla frontal un ritme nodal.
(El pla frontal s'ha registrat alhora -6 canals- i el pla horitzontal amb 3 canals)


(tornar)