Ritmes ventriculars

Són ritmes per:

- Focus ectòpic ventricular. Inclouen els batecs d'escapament ventricular, els ritmes idioventriculars, els ritmes idioventriculars accelerats i la parasistòlia ventricular.

- Mecanisme de reentrada (i potser per automatisme "desencadenat"). Inclouen els impulsos ventriculars prematurs, la taquicàrdia ventricular i la fibril·lació ventricular.

Tots els ritmes ventriculars mostren complexos QRS anormals, prolongats (generalment superiors a 0.12 seg), amb osques, mal definits i d'aspecte estrany ("morfologia ventricular"). El segment ST i l'onda T (habitualment ampla) solen tenir el sentit oposat a la major deflexió del complex ventricular.
Poden aparèixer sense que existeixi relació electrofisiològica amb les ondes P (dissociació aurículo-ventricular) o pot existir una activació auricular retrògrada.


(Dissociació aurículo-ventricular) anterior ---------- índex ---------- següent (Impulsos ventriculars prematurs I)