Ritme de la unió auriculo-ventricular

Sol tenir una freqüència de 40 a 60 x', encara que podem trobar freqüències de fins a 120 a 140 x' (ritme de la unió aurículo-ventricular accelerat).

La seva morfologia i mecanisme d'aparició és la ja descrita als apartats anteriors.

RUAV en un malalt de 71 anys amb cardiopatia hipertensiva. Es registra una fibril·lació auricular amb ritme ventricular regular (probable dissociació AV).
Quan les ondes de FA siguin fines no serà possible el diagnòstic de FA si no tenim un traçat previ o posterior amb la clàssica irregularitat dels RR.

RUAV en un malalt de 77 anys amb estenosi aòrtica greu i cardiopatia isquèmica. El tercer complex QRS té una onda P retrògrada que torna a activar de nou els ventricles (quart complex QRS). El pacient va recuperar el ritme sinusal amb la supressió dels 240 mg diaris de diltiazem que prenia.

RUAV en una malalta de 73 anys amb cardiopatia hipertròfica greu. Es registren ondes P negatives a la cara inferior i positiva a aVR. El PR és de 0,08 seg. Sempre ha presentat aquest ritme a tots els controls realitzats durant tres anys.

Malalt de 40 anys amb una Tetralogia de Fallot intervinguda a la seva infància i en situació actual d'insuficiència respiratòria hipercàpnica que tracta amb ventilació mecànica i oxigenoteràpia domiciliària. En aquest traçat presenta una dissociació AV amb RS a 100 x' i RUAV a 75-80 x' (la 4a onda P sembla no registrar-se perquè coincideix amb el 3r complex QRS i el deforma lleugerament al seu inici).


(BEUAV) anterior ---------- índex ---------- següent (IPUAV)