Malalta de 8 anys amb una comunicació interauricular tipus ostium secundum amb un shunt estimat de 3:1. L'ÂQRS és de +150°. A V1 i V2 es registren complexos rsR' amb una R' a V2 de 9 mm (podria ser que V1 no estès ben registrat). També es registren ondes T negatives de V1 a V4 i a DIII, i +/- a aVF.
La comparació d'aquest ECG amb el de després de la intervenció a la que va ser sotmesa la nena, mostra la regressió dels signes d'HVD.

La nena va ser intervinguda (sutura de la CIA) quan tenia 9 anys. L'AQRS és de +120° (en lloc dels 150° que tenia). Les ondes R' a V1 i V2, i les ondes S de V4 a V6 són menors. També han disminuït els voltatges del pla frontal, així com s'han positivitzat algunes ondes T (a DIII, aVF i V4). La relació R/S a V6 ara és > 1.


(tornar)