Malalta de 60 anys sense cap patologia cardíaca (EcoDoppler normal). La relació R/S a V1 és 1.


(tornar)