Ritme sinusal (normal)

És el que s'origina en el nòdul sinusal i que presenta freqüències entre 60 i 100 x', encara que aquestes xifres han estat establertes de forma arbitrària. En el nen la freqüència típica oscil·la entre 110 i 150 x', amb una mitjana de 130 x'. Aquesta freqüència es va alentint gradualment, per arribar a la "forma" adulta als 8 anys d'edat aproximadament.
L'interval P-P no varia més d'un 10% o 120 mseg.
L'onda P és positiva a DI, DII i aVF i negativa a aVR amb un ÂP entre 0° i 90°.
L'onda P pot ser negativa a V1 i V2, però és positiva de V3 a V6.
L'interval PR és superior a 120 mseg. i pot variar lleugerament amb la freqüència.

Ritme sinusal normal a 70 x' en una persona sense cap patologia.

De vegades podem registrar canvis en la morfologia de l'onda P sinusal en relació amb modificacions (que no cal que siguin importants) de la freqüència cardíaca. Aquests canvis no tenen cap significat patològic i es consideren normals.
Això es veu bé als dos següents exemples, on s'aprecia un petit canvi sobtat de la freqüència cardíaca (probablement degut a la tensió emocional de la prova), que fa que les ondes P siguin més punxegudes amb la freqüència més alta.

Home sa de 32 anys amb ritme sinusal normal a 63 i 75 x'.

Home sa de 45 anys amb ritme sinusal normal a 90 i 70 x'.

Cal recordar que...

La primera etapa en l'anàlisi d'un trastorn del ritme cardíac és dir si el/la malalt/a es troba o no en ritme sinusal.
Això que sembla una bajanada, no ho és tant quan les ondes P són petites o l'ECG està artefactat.


En quin ritme està?
(ECG complert)


(Trastorns del ritme) anterior ---------- índex ---------- següent (Taquicàrdia sinusal)