Malalt de 70 anys amb MPOC greu. L'ÂQRS és de +150°. Es registren baixos voltatges al pla frontal i una rotació horària al pla horitzontal. A V6 es registra un complex "rs" amb una relació r/s < 1 i amb una "r" de 2 mm d'alçada. També es registren ondes T negatives de V1 a V3.


(tornar)