Malalta de 82 anys amb estenosi valvular mitral greu i HAP greu (l'Eco Doppler també mostra CAE i dilatació de les cavitats dretes). Està en FA.
L'ÂQRS és de +120°. Es registra un complex qR a V1 i complexos rS a V5 i V6 amb una relació R/S < 1.


(tornar)