Q no patològica

En situacions normals també es poden registrar ondes Q que tenen una amplada < 0.04 seg., que en alguns casos poden ser profundes, i ondes R altes a V1 i V2, sense que aquestes troballes impliquin la presència de necrosi miocàrdica.

Nen de 7 anys sense cap mena de patologia

 

Home de 35 anys, sense factors de risc, asimptomàtic i amb un Eco Doppler normal

Un ECG aparentment anormal, en absència d'evidència clínica de malaltia cardíaca en gent jove, ha de ser avaluat de forma molt acurada donat que la prevalença de malaltia cardíaca en aquesta situació és baixa i las probabilitats que el traçat sigui un fals positiu són altes.


(Situacions que simulen necrosi miocàrdica) anterior ---------- índex ---------- següent (Trastorns del ritme)