Malalt de 72 anys amb MPOC greu i amb lesions pulmonars residuals secundàries a TBCp antiga. Es registra una onda P pulmonale (ÂP de 90° i P punxegudes de quasi 3 mm a la cara inferior), un ÂQRS de 90°, una rotació horària al pla horitzontal i una onda "r" de 2,5 mm a V6.


(tornar)