Malalt de 14 anys amb una estenosi valvular pulmonar greu. La P a V1 i a V2 té una alçada de 3,5 i 4 mm respectivament. En alguns casos, i aquest n'és un exemple, les ondes P al pla frontal no són molt altes.
De vegades es pot veure (com en aquest cas a V2) una petita sobreelevació a la porció final de la P (punta de fletxa) que correspon a l'activació de l'aurícula esquerra.
L'ECG també mostra una HVD greu (veure l'apartat "Alteracions de l'onda T i del segment ST a la HVD").


(tornar)