Nen de 6 anys sense cap patologia cardíaca (Eco Doppler normal). L'ÂQRS és superior als 90° i a V1 es registra un complex RS amb una relació R/S > 1 i amb una onda R de 8,5 mm.

Nen de 6 anys sense cap patologia cardíaca (Eco Doppler normal). L'ÂQRS és de +120° i a V1 es registra un complex RS amb una relació R/S > 1 i amb una onda R de 8 mm. Amb les ondes R altes a V4-5 el traçat simula un creixement biventricular. Les ondes T negatives que es registren de V1 a V3 corresponen al patró juvenil de l'onda T.
(Els senyals vermells indiquen l'alçada de les ondes R a V5 i V6 i el senyal blau la profunditat de l'onda S a V4)


(tornar)