Malalt de 79 anys amb MPOC greu. L'Â P és de 90° i les ondes P a la cara inferior són altes i punxegudes (de 3 mm a DII) però amb una base ampla. Això pot ser degut a un retard en la despolarització complerta de l'aurícula dreta.


(tornar)