Malalt de 81 anys amb MPOC greu. L'Â P és de 90° i l'alçada de les ondes P a la cara inferior és de 3 mm. L'ECG també mostra un BBDFH.
Un ÂP de 90° o superior poques vegades és una troballa normal. A l'adult la causa més freqüent d'alteració auricular dreta és la MPOC.


(tornar)