Lesió subepicàrdica

Registre d'un segment ST supradesnivellat que pot tenir una localització anterior, inferior i lateral i les seves combinacions (anterolateral, lateroinferior etc.).

Lesió subepicàrdica inferior (esquerra). L'ECG (dreta) es va normalitzar amb NTG sublingual.
També cal destacar l'onda U negativa que es registra a aVL i que esdevé positiva al normalitzar-se l'ECG.


(Isquèmia subendocàrdica) anterior ---------- índex ---------- següent (Lesió subendocàrdica)