Lesió subendocàrdica

Registre d'un segment ST infradesnivellat que pot tenir una localització anterior, inferior i lateral i les seves combinacions (anteroseptal, lateroinferior etc.).

Lesió subendocàrdica inferior i anterolateral.


(Lesió subepicàrdica) anterior ---------- índex ---------- següent (Infart agut)