Impulsos ventriculars prematurs (Extrasístoles ventriculars) (V)

Diferenciació del lloc d'origen de l'IVP:

Si neixen en les dos branques o a les divisions de la branca E (IVP ventricular fascicular), el QRS és inferior a 0.12 seg. (IVP estret) i té morfologia de BIB.

Malalta de 66 anys amb prolapse valvular mitral. El 2n batec registrat és un IVP amb un QRS de 0.12 seg.

Si neixen a la xarxa de Purkinge o al múscul ventricular, el QRS és superior a 0,12 seg.

Si neixen al VE, tenen morfologia de BBDFH o de BBDFH + HBA o HBP (al PH la morfologia dominant sol ser R predominant a V1 i RS a V6).

Malalt de 85 anys amb miocardiopatia hipertròfica greu i fibril·lació auricular crònica. Presenta IVP amb morfologia de BBDFH i potser HBA.

Malalt de 79 anys amb miocardiopatia dilatada i BBEFH. Presenta IVP amb morfologia de BBDFH + HBA.

Malalt de 70 anys amb necrosi anteroseptal , HBA i IVP amb morfologia de BBDFH+HBP.

Si neixen al VD tenen generalment morfologia de BBEFH amb ÂQRS variable (al PH la morfologia sol ser rS a V1 i R sola a V6).

Malalt de 69 anys amb HTA. Presenta IVP amb morfologia de BBEFH.

Quan neixen de la paret posterobasal, la despolarització es fa d'endarrere cap a endavant, tenint el QRS de l'IVP un patró positiu de V1 a V6 sovint amb osques inicials i morfologia de WPW tipus II (extrasístoles wolffians).

Malalt hipertens amb IVP wolffians (els QRS tenen una morfologia positiva de V1 a V6 amb osques inicials i s'assemblen als registrats en el WPW). Al pla horitzontal, i clarament visible a V1, l'IVP apareix just després de l'onda P.

Si neixen de la punta del cor el QRS és predominantment negatiu de V1 a V6.

Malalt de 71 anys amb CHTVA i FA crònica. Es registren IVP amb QRS predominantment negatiu de V1 a V6.

Cal tenir en compte que de vegades els IVP no tenen la morfologia que els correspon (p ex BBE sortint del VE) i que això pot ser degut a una distribució anòmala de l'estímul.


(Impulsos ventriculars prematurs IV) anterior ---------- índex ---------- següent