Isquèmia o hipertròfia?

Aquí veiem el cas contrari que a l'apartat anterior. El primer ECG podria correspondre a una imatge d'isquèmia subepicàrdica anterolateral extensa, que es normalitza (segon ECG) durant una prova d'esforç. El SPECT miocàrdic en esforç-repòs va mostrar un patró de miocardiopatia amb probable component d'hipertròfia ventricular esquerra i sense signes evidents d'isquèmia miocàrdica de caràcter significatiu. L'Eco Doppler va confirmar la hipertròfia moderada del ventricle esquerre (i una DLAo de grau lleuger).

El primer ECG correspon al del pacient en repòs i el segon al practicat durant la prova d'esforç.


(Hipertròfia o isquèmia?) anterior ---------- índex ---------- següent (Pericarditis aguda)