Infart Crònic

Basant-nos en el registre d'una onda Q, un infart es pot considerar:
-Septal: Q a V1 i V2.
-Anterior: Q a V3 i V4.
-Anteroseptal: Q de V1 a V4.
-Lateral: Q a DI, aVL i V6.
-Anteroseptal i lateral: La suma dels dos anteriors.
-Anterolateral: Q a DI, aVL i de V3 a V6.
-Anterior extens: Q a quasi tot el pla horitzontal i a DI i aVL.
-Lateral alt: Q a DI i aVL.
-Inferior: Q a DII, DIII i aVF.
-Anteroinferior o apical: Q a DII, DIII i aVL i a una o més derivacions de V1 a V4.
-Anterior extens i inferior: La suma dels dos casos.
-Posterior: R a V1 o V2.
-Posteroinferior: R a V1 o V2 i Q a DII, DIII i aVF.
-Posteroinferior i lateral: R a V1 o V2 i Q a DII, DIII, aVF, DI i aVL.

Exemples

Necrosi anteroseptal
Necrosi anterolateral
Necrosi inferior
Necrosi inferodorsal i lateral

(Infart agut) anterior ---------- índex ---------- següent (Infart agut + infart antic)