Infart Agut

Al començament de l'infart l'onda T pot estar prolongada, augmentada de magnitud i ser positiva o negativa. Això es segueix d'una elevació del segment ST a les derivacions que encaren l'àrea danyada, podent veure's una depressió recíproca a les derivacions oposades. L'onda T positiva pot presentar una negativitat final encara que el segment ST estigui supradesnivellat. L'onda Q pot registrar-se en el primer ECG o no aparèixer fins que hagin passat unes hores i fins i tot dies.

Infart agut de miocardi anterior (29-11-88).

Quan el segment ST torna a la línia de base les ondes T esdevenen negatives i simètriques. El temps d'aparició i la magnitud d'aquests canvis varia d'un malalt a l'altre.

Mateix cas (9-1-89).


En molts casos l'únic que resta finalment és la presència d'ondes Q sense alteracions de la repolarització.

Mateix cas (22-10-91).

Veieu un altre cas


(Lesió subendocàrdica) anterior ---------- índex ---------- següent (Infart crònic)