Hipertròfia ventricular esquerra

Criteris bàsics

Augment del voltatge a les derivacions esquerres. (ECG complert)

Desplaçament gradual del segment ST i de l'onda T en direcció oposada al QRS. (ECG complert)

Patró rS a V1 i V2 amb ondes S profundes en aquestes derivacions. (ECG complert)

De vegades l'onda r pot estar absent. Aquesta absència pot ser interpretada erròniament com una necrosi anteroseptal. (ECG complert)

El diagnòstic d'HVE està reforçat, en l'adult, per una deflexió intrinsecoide retardada a V5 o V6 > o = 0.05 seg. (ECG complert)


(HVE) anterior ---------- índex ---------- següent (HVE. Criteris de voltatge i de puntuació)