HVD. Alteracions de l'onda T i del segment ST

A les fases més avançades es pot registrar una depressió del segment ST i ondes T negatives de V1 a V3 i a DII, DIII i aVF, amb una morfologia similar a la ja descrita a la HVE; és a dir amb un punt J per sota de la línia de base i una onda T negativa i asimètrica amb la seva branca ascendent escarpada i amb una inscripció terminal positiva.

Malalt de 14 anys amb una estenosi valvular pulmonar greu. L'ÂQRS és de +150°. A V1 es registra una onda R de 20 mm amb un retard en la inscripció del seu vèrtex (>0,03 seg.), i a V5 i V6 un complex rS amb una relació R/S < 1. Existeix una depressió del segment ST amb onda T negativa de V1 a V3 amb el punt J per sota de la línia de base i l'onda T asimètrica i amb la seva branca ascendent escarpada. A V2 i V3 es registra una inscripció terminal positiva.
L'ECG també mostra CAD amb morfologia de P congenitale.
(Com ja heu pogut comprovar es tracta d'un traçat ja mostrat al CAD)

Malalt de 12 anys amb malaltia d'Ebstein, insuficiència tricúspide moderada i CIA OS. A la cara inferior es registren ondes T negatives asimètriques amb la seva branca ascendent escarpada, i amb una inscripció terminal positiva.


(HVD. Criteris bàsics) anterior ---------- índex ---------- següent (Evolució d'una HVD)