MPOC i cor pulmonale crònic

El patró electrocardiogràfic de la MPOC i de la MPOC amb cor pulmonale crònic pot ser atribuït a una combinació de canvis posicionals, augment del volum pulmonar, i HVD.

Trobarem:

ÂP de +90° i el registre d'una onda P pulmonale. (ECG complert)

 

Desviació de l'ÂQRS a la dreta i rotació horària.


(ECG comentat)

Ocasionalment i per la dominància de les porcions basals del VD, trobarem un ÂQRS de -120° a -150° i registrarem un patró S1-S2-S3 al pla frontal. (ECG complert)

Disminució de l'amplitud (< 0.7 mV) de l'onda R (habitualment amb complexos "rs") a V5 i a V6. (ECG complert)

Es poden observar baixos voltatges al pla frontal. (ECG complert)

També es pot registrar un complex de baix voltatge a V1, en contrast amb el major voltatge dels complexos a V2-3. (ECG complert)

Quan la rotació horària és significativa, l'absència de l'onda R (registre de complexos QS) a les derivacions precordials dretes simula un infart de miocardi. (ECG complert)

Poden registrar-se ondes R altes a V1 i a V2 quan es produeix una progressió cap a la hipertensió arterial pulmonar (HTAP) amb HVD important. (ECG complert)

Cal recordar que...

Els malalts amb obesitat greu poden presentar baixos voltatges sense patologia respiratòria greu. (ECG complert)


(Cor pulmonale agut) anterior ---------- índex ---------- següent (Bloqueig de branca)