Hipertròfia ventricular dreta*

Perquè la HVD es manifesti, la massa VD ha de contrarestar a les forces ventriculars esquerres, dirigint el vector principal del QRS cap a la dreta i endavant, o cap a endarrera.
En contrast amb la HVE, la HVD no és una simple exageració de la norma. Per això caldrà tenir en compte que ens trobarem amb una expressió electrocardiogràfica molt més polimorfa que la que hem vist a la HVE i que dependrà en part de cap a on es dirigeixi el vector principal del QRS.
La presència en alguns casos d'un retard de conducció ventricular dret influirà en l'aparició de la imatge d'HVD.

(*Probablement fóra més correcte emprar el terme "engrandiment ventricular dret" donat que l'alteració electrocardiogràfica pot correspondre a una hipertròfia VD, a una dilatació VD o a la presència d'ambdues. No ho faig per tal de no crear confusió amb el terme HVE.)


(Dilatació i HVE) anterior ---------- índex ---------- següent (HVD. Criteris bàsics)