Imatges de l'evolució d'una hipertròfia VE

La imatge electrocardiogràfica de la HVE pot variar en funció de l'augment de la gravetat de la patologia cardíaca i del temps transcorregut, tal com mostra el següent exemple:

Traçats que corresponen a la malalta de l'apartat referent a la sobrecàrrega sistòlica, que patia una estenosi valvular aòrtica que es va anar agreujant, i que el 1992 era greu. Es veu clarament com els voltatges han anat augmentant i com el segment ST i l'onda T han adquirit una direcció oposada a la del complex QRS.
A l'últim ECG (1992) la malalta ja no es trobava en ritme sinusal (a DII i DIII es veu clarament la desaparició de l'onda P), presentant una fibril·lació auricular.

També és possible veure el contrari.
Podrem veure la desaparició dels signes d'HVE quan la causa de la mateixa hagi desaparegut:

Malalta que va ser intervinguda quan tenia 72 anys (el 14 de febrer de 2000) d'una DLAo greu, substituint-se la vàlvula aòrtica per una biopròtesi Carpentier-Edwards.
Els ECG de control mostren la desaparició de la imatge d'HVE.

Malalt de 61 anys amb insuficiència mitral greu, que va ser intervingut el 2-11-06 amb la implantació d'una pròtesi mecànica bivalva MCRI On-X de 31 mm. A l'ECG postoperatori s'aprecia una disminució de l'alçada de les ondes R a les precordials esquerres i de les ondes T al pla horitzontal.


(HVE. Sobrecàrregues) anterior ---------- índex ---------- següent (HVE. Cal recordar que...)