Malalta de 52 anys amb HTA. Té un HBA. El complex QRS és < 0,12 seg. DI i aVL registren una Q inicial. L'ÂQRS és de -45° aproximadament. SIII > SII. El TDI a V6 < TDI a aVL. Al pla horitzontal la zona de transició està desplaçada cap a l'esquerra. Es registren complexos rS fins a V6 amb una onda R d'amplitud disminuïda i una onda S profunda.


(tornar)