Malalt de 70 anys amb HTA i insuficiència aòrtica lleugera. Té un HBA. El complex QRS és < 0,12 seg. DI i aVL registren una Q inicial i aVR una R terminal. DI també mostra un alentiment a la regió mediana i final del seu traçat. L'ÂQRS és de -60° aproximadament. SIII > SII. Es registren complexos RS fins a V6 i petites ondes Q de V2 a V4. El TDI a V6 < TDI a aVL.


(tornar)