Malalt de 84 anys amb HTA i MPOC moderada. L'ECG registra un HBA. El complex QRS és < 0,12 seg; DI i aVL registren una Q inicial i aVR una R terminal; l'ÂQRS és de -60°; SIII > SII; es registren complexos RS fins a V6 i el TDI a V6 < TDI a aVL. DI també mostra un alentiment a la regió mediana i final del seu traçat.

Malalta de 66 anys amb HBA (Eco Doppler normal). En aquest cas DI no registra una onda Q inicial. A aVR es registra una R terminal. L'ÂQRS és de -45° aproximadament. SIII > SII. Es registren complexos RS fins a V6. El TDI a V6 < TDI a aVL.


(tornar)