Hemiblocatge anterior

Es produeix quan es bloca la subdivisió anterosuperior de la branca esquerra.

La durada del QRS és < 0,12 seg.

DI registra una onda R dominant amb o sense onda Q inicial. De vegades DI mostra alentiments o osques a la regió mediana i final del QRS. (ECG complerts)

DII, DIII i aVF registren una onda R que es segueix d'una onda S profunda; sent SIII > SII i RII > RIII. (ECG complert)

aVR registra una onda R terminal. (ECG complert)

L'ÂQRS sol estar entre -45° i -75° encara que entre -30° i -45° ja pot existir un HBA.

El temps d'aparició de la deflexió intrinsecoide (TDI) a V6 < TDI a aVL, amb un TDI a aVL > 50 msg. (ECG complert)

Al pla horitzontal la zona de transició sol estar desplaçada cap a l'esquerra, registrant-se a V5 i V6 una onda R d'amplitud disminuïda i una onda S profunda. (ECG complert)

Cal tenir en compte que degut a l'orientació del vector inicial, podem registrar una onda Q a les derivacions precordials (de V2 a V5) que es pot interpretar de forma errònia com un IM anteroseptal.
Teòricament les ondes Q desapareixen quan registrem aquestes derivacions en un espai intercostal més baix (quan són per infart no). (ECG complert)

El segment ST i l'onda T són normals en absència de cardiopatia associada.

(recordeu que, com és habitual, no trobarem en cada traçat tots els criteris exposats)


(B intermitent BDFH) anterior ---------- índex ---------- següent (HBP)