Generalitats. Una mica de vectors

El cicle cardíac es pot representar de forma simplificada amb els següents vectors que apareixen de forma successiva en el temps:

Un vector que correspon a l'activació auricular (A).
Un vector que correspon a l'activació septal i que té una direcció principal d'esquerra a dreta (1).
Un vector que primer correspon a l'activació coincident d'ambdós ventricles i posteriorment a l'activació de les porcions central i apical del ventricle esquerre -ja estant el ventricle dret despolaritzat- (2).
Un vector que correspon a l'activació basal i posterior del ventricle esquerre i del septum (3).
Un vector (no representat) que correspon a la repolarització ventricular.


(Una mica d'anatomia) anterior ---------- índex ---------- següent (Seqüència de l'activació ventricular)