Generalitats. Una mica d'anatomia

Sistema específic de conducció
L
'impuls elèctric s'inicia habitualment en el nòdul sinusal i es propaga a través de les vies de conducció interauriculars cap a ambdues aurícules i cap el nòdul aurículo-ventricular, on es produeix un alentiment de la velocitat de conducció de l'impuls. Aquest continua pel feix de His i les seves branques dreta i esquerra fins a arribar a través de la xarxa de Purkinje a ambdós ventricles.


(Una mica d'electrofisiologia) anterior ---------- índex ---------- següent (Una mica de vectors)