Generalitats. Una mica d'electrofisiologia

L'estimulació d'una cèl·lula muscular augmenta la permeabilitat de la seva membrana, produint canvis iònics a través de la mateixa. El registre d'aquest fenomen correspon a una corba que s'anomena potencial d'acció transmembrana (PAT) i que consta de les següents parts i fases:

Despolarització ("activació") o fase 0: Entrada sobtada de Ca++ i Na++ a l'interior de la cèl·lula.

Repolarització ("recuperació"):
- Fase 1 i inici de la fase 2: Persisteix l'entrada de Ca++ i Na++ i s'inicia la sortida de K+ a l'exterior de la cèl·lula.
- Final de la fase 2 i fase 3: La sortida de K+ és màxima. S'inicia el restabliment de l'equilibri iònic inicial.
- Fase 4: Mitjançant un mecanisme de transport actiu es restableix l'equilibri iònic inicial.

Des d'un punt de vista elèctric, podem definir dues zones: el subepicardi i el subendocardi, separades pel que s'anomena endocardi elèctric.
La zona subendocàrdica és la primera que es despolaritza i l'última que es repolaritza, així el PAT del subendocardi comença abans i acaba més tard que el PAT del subepicardi.
L'ECG de superfície és la resultant d'ambdues corbes.


---------- índex ---------- següent (Una mica d'anatomia)