FA amb una freqüència ventricular mitja de 130 x' en un malalt de 63 anys amb MPOC moderada i sense tractament cardiològic.
Amb digoxina 0,25 mg/dia, 5 dies a la setmana i verapamil (en formulació retard) 120 mg/12 h, la freqüència ventricular mitja disminueix a 85 x'.


(tornar)