Malalt de 84 anys sense cap tractament i en FA crònica amb una freqüència ventricular que arriba a ser de 40 x'. El Holter va evidenciar freqüències de fins a 30 x'. Als pocs mesos li va ser implantat un marcapàs. Cal destacar que aquest pacient sempre ha estat molt actiu i que ha practicat la natació fins als 89 anys.
(Les fletxes vermelles indiquen el punt on es canvia de derivació)


(tornar)