Malalta de 67 anys amb un hipertiroïdisme no tractat. La freqüència ventricular oscil·la entre 140 i 240 x'.
La normalització de la funció tiroïdea i un tractament amb digoxina 0,25 mg/dia, 5 dies a la setmana i verapamil (en formulació retard) 120 mg/12 h, fa que la freqüència ventricular mitja sigui de 75 x'.


(tornar)