Malalt de 77 anys en tractament amb un col·liri de Timolol al 0,5%. La FV arriba a valors de 36 x'.
(Les fletxes vermelles indiquen el punt on es canvia de derivació)

La freqüència augmenta al substituir el col·liri de Timolol per un altre amb Latanoprost.


(tornar)