Malalta de 66 anys amb una estenosi mitral moderada i en FA crònica. En tractament amb digoxina 0.25 mg/dia, 5 dies a la setmana.


(tornar)