Derivacions de les extremitats (pla frontal)

Derivacions bipolars

DI, DII i DIII registren les diferències de potencial entre l'extremitat superior esquerra (LA) i l'extremitat superior dreta (RA), l'extremitat inferior esquerra (LF) i l'extremitat superior dreta (RA), i l'extremitat inferior esquerra (LF) i l'extremitat superior esquerra (LA) respectivament.

Derivacions monopolars

S'obtenen connectant les tres extremitats a un punt anomenat "central terminal" que a efectes pràctics es considera que té un potencial zero i serveix com a elèctrode indiferent o de referència. Això permet que al col·locar l'elèctrode explorador a l'extremitat superior dreta, l'extremitat superior esquerra o a l'extremitat inferior esquerra, es puguin registrar els potencials elèctrics en aquesta extremitat. La lletra "V" identifica la derivació unipolar i les lletres "R", "L" i "F" les respectives extremitats.
Si es desconnecta l'extremitat en la que estem realitzant el registre de la central terminal, s'obté una amplitud augmentada i per això aquestes derivacions s'anomenen aVR, aVL i aVF.


(Ondes, segments i intervals) anterior ---------- índex ---------- següent (Connexió equivocada)