ÂQRS de +60 a eix indefinit

ÂQRS de +60°

   La derivació que registra un complex QRS isodifàsic és aVL. La seva perpendicular es situa sobre DII. Aquesta derivació registra un complex QRS predominantment positiu, per tant l'ÂQRS en aquest cas és de +60°.

ÂQRS de +90°

   La derivació que registra un complex QRS isodifàsic és DI. La seva perpendicular es situa sobre aVF. Aquesta derivació registra un complex QRS predominantment positiu, per tant l'ÂQRS en aquest cas és de +90°.

ÂQRS de +120°

   La derivació que registra un complex QRS isodifàsic és aVR. La seva perpendicular es situa sobre DIII. Aquesta derivació registra un complex QRS predominantment positiu, per tant l'ÂQRS en aquest cas és de +120°.

ÂQRS de +150°

   La derivació que registra un complex QRS isodifàsic és DII. La seva perpendicular es situa sobre aVL. Aquesta derivació registra un complex QRS predominantment negatiu, per tant l'ÂQRS en aquest cas és de +150°.

(Aquest cas no es pot confondre amb una connexió equivocada de les derivacions de les extremitats donat que ni la P ni la T presenten una imatge en mirall)

ÂQRS indefinit

   En aquest cas tots els complexos són isodifàsics i l'eix no es pot calcular. De fet l'eix és perpendicular al pla frontal.


(-120° a +30°) anterior ---------- índex ---------- següent (Creixements auriculars)