Correlació anatòmica de les derivacions precordials

Les derivacions precordials unipolars del pla horitzontal (V1 a V6) registren tots els esdeveniments del cicle cardíac des del punt determinat de cadascuna de les derivacions, però degut a la proximitat de l'elèctrode precordial a una determinada zona cardíaca, els potencials elèctrics que es generen al miocardi subjacent estan augmentats mentre que aquells potencials que s'originen en llocs més distals seran de menor magnitud.

V1 i V2 encaren la cara dreta de l'envà interventricular
V3 i V4 encaren l'envà interventricular
V5 i V6 encaren la cara esquerra de l'envà interventricular

El complex QRS es transforma progressivament des de V1 fins a V6, passant de ser predominantment negatiu a V1 i V2 (complexos QRS ventriculars drets) fins a ser predominantment positiu a V5 i V6 (complexos QRS ventriculars esquerres). A la zona de transició (V3 i V4) es registren complexos equidifàsics.

La col·locació acurada dels elèctrodes segons les indicacions anatòmiques ressenyades a la pàgina anterior (cal recordar que hem de palpar el o la malalt/a) és imprescindible per realitzar una interpretació electrocardiogràfica sense errors, que de vegades poden ser greus.


(Derivacions del pla horitzontal) anterior ---------- índex ---------- següent (Rotacions)