Blocatge sinoauricular

Aquesta arítmia es reconeix per l'evidència d'una pausa deguda a l'absència de l'onda P que habitualment s'hauria de registrar.
El blocatge sinoauricular és degut a un trastorn de la conducció durant el qual un impuls format al nòdul sinusal no pot despolaritzar l'aurícula o ho fa amb retard.

Amb l'ECG convencional solsament es pot diagnosticar el blocatge de segon grau.

BSA de 1r grau

No es pot reconèixer en un ECG convencional.

BSA de 2n grau tipus I

Escurçament progressiu de l'interval P-P fins que apareixun interval P-P més llarg (que compté l'impuls bloquejat). L'interval P-P més llarg és inferior a la suma de dos itervals P-P consecutius.

BSA de 2n grau tipus II

Un interval sense ondes P que equival aproximadament a 2, 3 o 4 vegades el cicle P-P normal.

BSA de 3r grau

Es pot registrar com l'absència d'ondes P però no es pot confirmar sense el registre d'un ECG del nòdul sinusal.


(Pausa sinusal) anterior ---------- índex ---------- següent (Marcapàs errant)