Bradicàrdia sinusal

És la que es registra en un adult quan la freqüència és inferior a 60 x'.
Les ondes P tenen una morfologia normal i es registren davant de cada QRS amb un PR constant i > 120 mseg.
És una troballa freqüent en joves sans i especialment en els ben entrenats/des. També es pot observar en diferents patologies i amb l'ús de fàrmacs com els bloquejadors beta adrenèrgics i alguns bloquejadors dels canals del calci com el diltiazem i el verapamil.
Cal valorar la seva persistència, si produeix o no simptomatologia, i si és inadequada a la situació fisiològica del pacient.


Bradicàrdia sinusal a 45 x' en una persona sana de 30 anys.


Bradicàrdia sinusal a 35 x' en un pacient en tractament amb 100 mg d'atenolol al dia.


(Taquicàrdia sinusal) anterior ---------- índex ---------- següent (Arítmia sinusal)